นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ถวายพ่อหลวง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุสาหการ นำโดยรุ่นพี่ ปคก.55 และนักศึกษา 5 ปี ได้จัดรถจักรยานยนต์รับ-ส่ง ประชาชนผู้จงรักภักดีใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ประสงค์จะเดินทางมาลงนามถวายความอาลัย ณ พระบรมมหาราชวัง โดยเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่นักศึกษามีจิตอาสา ทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขับวินมอเตอร์ไซต์ เทเวศร์-พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤศจิกายน 2559 และร่วมกันเก็บขยะบริเวณโดยรอบสนามหลวง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 **สอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจจองคิวรถมอเตอร์ไซต์ได้ที่ : Continue Reading →

ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ อ.ตฤณ ดิษฐลำภู ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโครงการ “Make Life’s Journey Better”

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณาจารย์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิชัย เหมาะใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยได้มีโอกาสพบปะ Mr.John Abbott ผู้บริหารระดับสูงบริษัทเชลล์สำนักงานใหญ่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ,คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด , ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัยพัฒนา ในการร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน, พัฒนาทักษะอาชีพในการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สมควรได้รับโอกาสในสังคม Continue Reading →

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่านได้แก่ อ.พิเชษฐ ทิมลอยแก้ว และนายสุรพล อ้นเงิน โดยทางคณะจัดงานเลี้ยงเพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุชาดา เกตุดี คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558