เพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. ฉลองขวัญพระนคร

2. ราชมงคลพระนคร

3. เราคือ RMUTP

4. บูชาครู

5. เอื้อมฝันให้สูงสุดฟ้า

6.That’s The Way of RMUTP

7. สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่

8. วันหนึ่งวันนี้

9. ใต้ร่มอินทนิล

10. ลีลาพระนคร

11. RMUTP-Games

12. มาร์ชราชมงคลพระนคร (Instrumental)
เพลงเก่า
1. เพลงคำนับ

2. มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3. เจ้าฟ้ามหาจักรี

4. ราชมงคลเป็นศรีสง่า

5. ราชมงคลในดวงใจ

6. ขวัญใจราชมงคล

7. ราชมงคลรวมใจ

8. ราชมงคลกล้าแกร่ง

9. ราชมงคลเกริกไกร

10. ราชมงคลสังสรรค์

11. สุขสันต์ราชมงคล

12. รื่นเริงบันเทิงใจ

13. ตะลุงราชมงคล

14. เดิน

15. เรารักราชมงคล

16. อาลัยราชมงคล

17. อำลาอาลัย

18. ลาก่อนราชมงคล

19. ดนตรีบรรเลง เพลงคำนับ

20. ดนตรีบรรเลง เพลงเจ้าฟ้ามหาจักรี

21. ดนตรีบรรเลง เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร