คหกรรม ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล

คณะทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร “โชว์ศักยภาพจัดทำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร- ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล” บ่ายนี้สร้างสรรค์กิจกรรม “ทำดีถวายพ่อหลวง” โดยคณาจารย์ นักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำความดีถวายพ่อหลวง นำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร ไปมอบให้ประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัย เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง จำนวน 1000 ชิ้น

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์ประจำสาขาอาหาร ประเด็นโภชนาการผู้สูงอายุ

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหาร ประเด็นโภชนาการผู้สูงอายุ อาจารย์ฐิติพร เพ็งวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์รายการ Social Club ชมรมคนรักสิทธิ ช่วง “นานาน่ารู้” ทางช่อง 30 MCOT เกี่ยวกับโภชนาการน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต มีกำหนดออกกาศในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-14.20 น.

ร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์