ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยไว้ห้องสมุด

ขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือที่จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยไว้ห้องสมุด สามารถเสนอแนะได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุดได้ที่ http://lib.arit.rmutp.ac.th หรือ กรอกข้อมูลหนังสือลงบนแบบฟอร์มสำรวจความต้องการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด และนำส่งกลับคืนมายังห้องสมุดได้ทั้ง 4 สาขา Download (PDF, 1.46MB)

โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

#โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://ajinomotofoundation.or.th ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-247-7000 ต่อ 1569 (คุณภาวัต), (คุณไพจิตร), 02-247-9547(สายตรง)