โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

null
#โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ : http://ajinomotofoundation.or.th ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง กองพัฒนานักศึกษาภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-247-7000 ต่อ 1569 (คุณภาวัต), (คุณไพจิตร), 02-247-9547(สายตรง)