กองศิลปวัฒนธรรมร่วมระดมผลิต “ถุง-กระสอบข้าวพอเพียง”

null
กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง ร่วมระดมผลิต “ถุง-กระสอบข้าวพอเพียง เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อไป