กองศิลปวัฒนธรรมร่วมระดมผลิต “ถุง-กระสอบข้าวพอเพียง”

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง ร่วมระดมผลิต “ถุง-กระสอบข้าวพอเพียง เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อไป

ม.ราชมงคลพระนคร รวมใจทอดกฐินสามัคคี ศรัทธาบุญหลั่งไหล

สายธารปัจจัยกว่า 1.5 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสะสมเสบียงบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนามไชย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและชุมชนชาวบ้าน ต.สนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กว่า 300 สาธุชนร่วมพิธีบุญ ด้วยแรงจิตศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนชาวราชมงคลพระนคร ในการนี้ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร อวดฝีมือถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม ชูนโยบายงานศิลปวัฒนธรรมยุค 4.0 ในงานสัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการนี้ อธิการบดีได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ยุค Continue Reading →

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ม.ราชมงคลพระนคร) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดยผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ น้อมรำลึกสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษาปลูกป่า-สร้างฝายชลอน้ำ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วย นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางไปยังอุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Continue Reading →