ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ น้อมรำลึกสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษาปลูกป่า-สร้างฝายชลอน้ำ

null
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วย นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางไปยังอุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า ประกอบด้วย ต้นอินทนิล ต้นตะแบก เป็นต้น จากนั้น นักศึกษาได้ร่วมกันสร้างฝายหินเพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ และร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่

กิจกรรมในช่วงบ่าย นักศึกษาได้ร่วมในกิจกรรมบวชป่า โดยเดินเท้าขึ้นสู่พื้นที่เขาพุหางนาค โดยมีพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์ พุหางนาค นำสวดในพิธี เพื่อเป็นกุศโลบาย ยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และสร้างสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความผูกพันกับธรรมชาติให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ช่อง U Chanel ร่วมทำสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีกด้วย

อนึ่ง วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวันดังกล่าวมาจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร