CP Retallink จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่!!!!!!

null

CP Retallink จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่!!!!!!

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลาประมาณ 10.30 น. ตัวแทนจาก บ.CP Retallink ได้เข้าหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร (ดร.ปริญญา มากลิ่น) ในเรื่องการจัดโครงการ “ตามล่าหา Talent @RMUT” ในธุรกิจ “ร้านกาแฟมวลชน” โดยมีเป้าหมายสร้างธุรกิจใหม่ในแวดวงธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย ที่ดำเนินโดยบริษัทของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอบโจทย์คืนคุณภาพชีวิตสู่สังคมไทย เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพิ่มโอกาสการดื่มกาแฟคุณภาพดีในคารายุติธรรมที่ได้มาจากแผนการดำเนินงานของนักศึกษา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างนักธุรกิจต้นแบบใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจเครือ CP

มีเป้าหมาย : ได้กลุ่ม Talent คนเก่ง คนดี จาก RMUT เข้ามาเป็นต้นแบบและแม่พิมพ์นักธุรกิจรุ่นใหม่

เกณฑ์การคัดเลือก : มีความเป็นผู้นำ, กิจกรรมเด่น,มีแรงผลักดัน,มีความอึด ถึก ทน

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังมีทีเด็ด!!! 3 ประโยชน์ ที่ มหาวิทยาลัย นักศึกษา และ CPG ดังต่อไปนี้
ทีเด็ดที่มหาวิทยาลัยได้รับ 3 ข้อ
– เพิ่มมูลค่าให้กับหลักสูตร
– สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
– สร้างเถ้าแก้รุ่นใหม่ใส่ใจสังคม
ทีเด็ดที่นักศึกษาได้รับ 3 ข้อ
– นักศึกษาได้งานทันที
– เงินรางวัลไม่มีลิมิต
– ไม่ต้องลงทุน
ทีเด็ดที่ CPG ได้รับ
– ได้คนเก่ง คนดี เป็นต้นแบบ
– ได้ขยายธุรกิจ
– เพิ่มความแข็งแกร่ง Brand

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ตอบรับเป็นเจ้าบ้านให้การเป็นศูนย์กลางจัดโครงการและโดยการให้ทาง CP Retallink ใช้สถานที่คณะบริหารธุรกิจในการดำเนินการจัดแข่งขันโครงการ “ตามล่าหา Talent @RMUT” ในธุรกิจ “ร้านกาแฟมวลชน” และกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างนักธุรกิจ มืออาชีพ เป็นคนเก่ง คนดีตามแบบประเพณีของไทย และสร้างความทัดเทียมเสมอกับคู่แข่งต่างๆในอนาคตได้ต่อไป

ที่มา นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ (ข้อมูล,ถ่ายภาพ)
หัวหน้างานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร