สัมมนา “Build Brand as person ตอบรับกระแส Thailand 4.0”

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “Build Brand as person ” ตอบรับกระแส Thailand 4.0 สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการอบรมสัมในหัวข้อ Build Brand as person (การตลาดยุคใหม่สร้างแบรนด์ให้เป็นคน) โดยมี ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณหนุ่ม ชัชวาล ปุกหุต ที่่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์บุคคลและสินค้าให้แก่ บริษัท เอ็กซ์ตร้า ซันเดย์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ Build Brand as person โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Marketing 4.0 และ การสร้างแบนด์ในยุค 4.0 และภายในงานมีการร่วมเล่นเกมส์และตอบคำถาม แจกของรางวัลให้แก่ผู้ที่ตอบคำถามได้โดนใจที่สุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน เมื่ิอวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี