รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

null

  • คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ เมนูหลักการรับสมัคร หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

  • ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2560

  • อ่านรายละเอียดกำหนดการได้ที่หน้ารับสมัคร

  • ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 5024