รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ เมนูหลักการรับสมัคร หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2560 อ่านรายละเอียดกำหนดการได้ที่หน้ารับสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 5024

งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

จากส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับการบูรณาการวิชาการเรียบนการสอน สู่ งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ผลงานโดย * อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ * อาจารย์ยุวดี. พรธาราพงศ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส่วนหนึ่งในกิจกรรม คิด(ส์)..ดี ทำดี..เพื่อพ่อ “สกรีนเสื้อฟรี ทำดีเพื่อพ่อหลวง”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ “ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี. ทำดี…เพื่อพ่อ” เป็นบรรยากาศในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศน์

พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2559 (รอบพิธีการช่วงเช้า)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม “พิธีครอบครูช่าง ประจำปี 2559″ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 – 632 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนที่คณะ โดยในช่วงเช้าจะเป็นช่วงของพิธีการครอบครู ส่วนรอบบ่ายจะเป็นส่วนของกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรุ่นพี่และรุ่นน้อง