ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ที่มา : Continue Reading →

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จับมือมหาวิทยาลัย 9 แห่ง จัดพิธีเปิดสุดอลังการ เปิดตัวการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love” ม.ราชมงคลพระนครปลื้ม ได้รับคำชื่นชม ในฐานะผู้ประสานงานหลัก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแสดงละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยคณะบุคคลต่างๆ อาทิ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นางสนองพระโอษฐ์ และ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร จากทำเนียบรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมเชียร์และร่วมส่งกำลังใจให้ศิษย์เก่าดีเด่น “ครูต่อ” นักร้องชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในโครงการ “View and Vote” คลิป “บทเพลงตัดสินใจ” บน Youtube

ข่าวด่วน!!! Vote & Share เพลง “ตัดสินใจ” เรียน…ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมใจส่งกำลังใจ ด้วยการกดเปิด View คลิปคัฟเวอร์ การขับร้องเพลง “ตัดสินใจ” ในเว็บไซต์ youtube ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ และช่วยกันกดแชร์คลิปคัฟเวอร์สุดแซ่บ! ของพี่ต่อ …พร้อมระดมโหวตด้วยการเปิดชมคลิปดังกล่าว (1 วิว = 1 Continue Reading →

ครุศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย-อินโดนีเซีย จับมือฝ่ายกิจการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย “อิเหนา-บุษบา…(นศ.บาหลีโพลีเทคนิค) สุดปลื้ม!” …ชื่นชมวัฒนธรรมไทย ช่างงดงามและมีเอกลักษณ์

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักศึกษา จากบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเชีย และมอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดหลักสูตรย่อย อบรมนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ในโครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students ณ ห้อง609 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากแดนอิเหนา-อินโดนีเซีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 เมื่อวันที่20 กันยายน 2559 ซึ่งนักศึกษาบาหลีเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โดยจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และฝึกภาคปฎิบัติ ในส่วนของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ เทคนิคการพูดภาษาไทย การเรียนนาฎศิลป์ไทย ฟังบรรยายหัวข้อ Do Continue Reading →

ม.ราชมงคลพระนคร จับมือ 6 สถาบัน จัดโครงการ “สานใจเยาวชนไทย…เพื่อเกาะปูยู” จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สนองพระราชดำริอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ในนามของ เครือข่าย 6 สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (ได้แก่ สถาบันการบินพลเรือน / มทร.พระนคร / ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี / ม.สยาม / มรภ.สวนสุนันทา และ ม.อีสเทิร์นเอเซีย) ได้จัดโครงการสานใจเยาวชนไทยเพื่อเกาะปูยู ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด..เสริมภูมิปัญญา พัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมในโครงการได้แก่ การให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลทางทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตชุมชน และสร้างรายได้เสริม โดยครั้งนี้ได้ทำการสอนการทำขนมปั้นขลิบใส้ปลาให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนเกาะสาหร่าย Continue Reading →

ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ประกาศพร้อมโชว์พิธีปิด “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11”

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา จัดประชุมชมรมศิลปะการแสดง เพื่อบริหารจัดการและวางแผนงาน พร้อมคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนชมรมและคณะต่างๆ เป็นนักแสดงในพิธีปิดกีฬา 9 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 11” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ โถงใต้ถุนอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในการนี้ Continue Reading →

อยากเห็นศิลปินใด มาเล่นในคอนเสิร์ตงาน 12 ปี ราชมงคลพระนคร…เชิญโหวต!

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากร ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมโหวตศิลปินในดวงใจ เพื่อแสดงฟรี!คอนเสิร์ตในงานครบรอบ12ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามนโยบายของอธิการบดีในการ “คืนความสุขให้กับนักศึกษาและบุคลากร” กำหนดจัดแสดงในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. จำนวน 2,500 ท่ีนั่ง รอบเดียวเท่านั้น! ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ประตู 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะติดต่อศิลปินที่ได้รับการโหวตเป็นลำดับที่ 1 มาจัดแสดง Continue Reading →

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมออกฤทธิ์ นักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร แห่เชียร์ฟุตบอลยูลีก ครั้งที่ 3 ล้นหลาม! นักบอลพระนครสุดปลื้ม ได้กำลังใจเพียบ

“พระนคร สู้ๆ”… เสียงเชียร์และกำลังใจที่ล้นหลาม มอบให้กับทีม ม.ราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นกำลังใจร่วมสู้ศึกฟุตบอล ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา (ยูลีก) ระหว่างทีม “ม.มหิดล” กับทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. ณ สนามหญ้าเทียมลอยฟ้า ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผลการแข่งขัน ม.มหิดลชนะด้วยสกอร์ 2:1 ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช Continue Reading →

ฟุตบอลอุดมศึกษา University Tournament 2016

เชียร์ฟุตบอลกัน …”พระนคร สู้ๆ” วันนี้ (16 กันยายน 2559) ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นกำลังใจ และเชียร์ทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ในเวลา 17.00 น. ระหว่างทีม “ม.มหิดล” กับทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” ณ สนามหญ้าเทียมลอยฟ้า ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร