สื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร Kick-Off โครงการประกวด MUSIC VIDEO ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท!!

null
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ MCT Channel การประกวด Music Video ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” โดยมีนายอรรถการ สัตย์พาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ทำ Music Video อย่างไรให้โดนใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ที่เป็นผู้กำกับ Music Video ชื่อดังที่มีประสบการณ์ในวงการผลิต Music Video มืออาชีพ 2 ท่าน ได้แก่คุณผึ้ง – สาลินี เขมจรัส ผู้กำกับ MV “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” ของศิลปิน bodyslam และ คุณดิว – จงดล สุกุลวรภัทร ผู้กำกับ MV “เจ็บและชินไปเอง” ของศิลปิน ETC ที่มาร่วมแบ่งปันแนวความคิด พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับ นักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถร่วมกิจกรรมการประกวดดังกล่าว โดยรวมตัวกันเป็นทีม จำนวน 3-5 คนไม่จำกัดคณะ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด Music Video ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

“การประกวดครั้งนี้ต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต MV เพลงมหาวิทยาลัย โดยเปิดกว้างให้นักศึกษาทุกคณะส่งผลงาน เป็นความท้าทาย ภายใต้ความเขื่อมั่นว่านักศึกษาสามารถทำได้ ” นายอรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวทิ้งท้าย

นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามเพิ่มเติม และส่งผลงานได้ถึง วันที่ 6 มกราคม 2560 ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร.0-2665-3777 ต่อ 6870-1 www.mct.rmutp.ac.th/mvrmutp www.mct.rmutp.ac.th หรือ facebook.com/channelmct

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

null