ม.ราชมงคลพระนคร จัดออกกำลังกายทุกวันพุธ ขานรับนโยบายรัฐบาล แก้ “เนือย-นิ่ง” ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ยอดผู้สนใจทะลุเป้า!

ม.ราชมงคลพระนคร จัดออกกำลังกายทุกวันพุธ ขานรับนโยบายรัฐบาล แก้ “เนือย-นิ่ง” ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ยอดผู้สนใจทะลุเป้า! รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเต้นแอโรบิค โดยมหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันออกกำลังกาย ทุกวันพุธ เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร Continue Reading →

สื่อสารมวลชน ม.ราชมงคลพระนคร Kick-Off โครงการประกวด MUSIC VIDEO ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท!!

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ MCT Channel การประกวด Music Video ประกอบเพลง “ราชมงคลพระนคร” โดยมีนายอรรถการ สัตย์พาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับ ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ทำ Continue Reading →

ผลิตแล้ว! คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 ม.ราชมงคลพระนคร ย้ำ! ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้องจึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ในกรอบขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสันทนาการจัดทำ”คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559″ ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้อง! สำหรับ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” Continue Reading →

เตรียมพร้อมการรับน้อง! ด้วยคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ “Creative Activity List for Freshmen 2016”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ดีเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ดังนั้น กิจกรรมที่รุ่นพี่พึงจัดให้รุ่นน้องจึงควรเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี อยู่ในกรอบขอบเขต และผ่านการเห็นชอบจากผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยชมรมสันทนาการจัดทำ”คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559″ ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้อง!สำหรับ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” ขั้นตอนที่ Continue Reading →

เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และว่าที่บัณฑิตปีการศึกษา 2558 เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการ และขอเชิญท่านร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร และขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน “นัดพบสถานประกอบการ” ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ในเวลา Continue Reading →

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมและเชียร์การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันจินตลีลาเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงลูกทุ่ง / การแข่งข้นจินตลีลาเพลงประจำมหาวิทยาลัยของ 9 คณะ…พร้อม! ถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ถ้วยนายกรัฐมนตรี / ถ้วยรัฐมนตรี มล.ปนัดดา และถ้วยท่านอธิการบดี…มาถึงพร้อมแล้ว “รอ” เจ้าของมารับไปในวันแข่งขันจินตลีลา รอบชิงชนะเลิศ 19 มกราคมนี้ …โรงเรียนมัธยมใด? และคณะไหน? จะสามารถคว้าถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 70,000 บาท ไปครอง! ได้สำเร็จ…ขอเชิญร่วมชม/เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ Continue Reading →