สื่อสารร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะวันปิยมหาราช

อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พร้อมถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระราชวังดุสิต